Начална страница / Любопитно / Методи за оптимизация на разходите
Методи за оптимизация на разходите

Методи за оптимизация на разходите

Ефективността на намаляването на разходите зависи от това как се следят приходите и разходите. На практика има няколко начина за оптимизация на разходите. Системното намаляване на разходите включва постепенно им намаляване в продължение на няколко години. Бързото намаляване изисква работа за намаляване на разходите за няколко седмици или месеци. Експресно намаление може да бъде реализирано за няколко дни.

Системната оптимизация на разходите е свързана с подобряването на три области на дейност: инвестиции, обществени поръчки, производствени процеси. Всички тези три процеса формират най-големия дял от разходите на предприятието. Ето защо мениджърите се опитват да ги намаляват постепенно, така че да имат по-малко влияние върху крайната дейност на предприятието, т.е. печалба.

Инвестициите, които се правят в закупуването на ново оборудване и при въвеждането на нови съвременни технологии, са необходими на фирмата за решаване и подобряване на производствените задачи. Поради факта, че за такива инвестиционни проекти се изразходват големи суми, те трябва да бъдат сериозно подбрани. Това изисква пълната валидност на целесъобразността на такава инвестиция. Управителят трябва ясно и точно да разбере дали разходите му ще се изплатят в бъдеще и каква ще бъде печалбата.

От голямо значение за оптимизация на разходите е управлението на обществените поръчки. Покупките са основният дял от разходите на компанията. Тя включва намирането на по-печеливши доставчици. От доставчика зависи колко ефективно ще бъдат удовлетворени нуждите от суровини, материали и други.

Контролът на производствения процес трябва да бъде постоянен. В някои предприятия, технологията се използва за ефективно намаляване на разходите. Всички разходи се оценяват от гледна точка на клиента и с това трябва да се постигне ефективна оптимизация на разходите.

Бързото намаляване на разходите предполага намаляване на фиксираните и променливите разходи на компанията. По този начин се намаляват разходите за суровини и материали. Най-ефективното решение за оптимизация на разходите е преразглеждането на договорите с доставчиците. Необходимо е да се търсят такива компании, които могат да предложат по-ниски цени за суровини и материали, както и да осигурят отлагане на плащанията.

Също така да се намалят режийните разходи. Това включва разходите за електричество, транспорт, отопление и др. Разходите за енергия могат да бъдат намалени чрез контролиране на потреблението на енергия – трябва да се ограничи осветлението на помещението в тъмното, ако то не пречи на производствения процес. Можете също да превключите на икономично осветление и оборудване.

Коментари

коментара

Scroll To Top