Начална страница / Мода / Цвета в модата и как го възприемаме?
Цвета в модата и как го възприемаме?

Цвета в модата и как го възприемаме?

Особено значение за характеристиката на цвета има фактурата на повърхността на предметите и дрехите. Важно е да се знае, че фактурата е по-забележима при равномерно и достатъчно осветление и по-незабележима при слабо осветление. От това следва, че светлите цветове спомагат да се открои фактурата на повърхностите, а тъмните по-скоро я загатват.  Ако фонът е бял или жълт, фактурата на тъканта е по-ясна, отколкото, ако е син или черен. Фактурата на повърхностите не се забелязва особено при интензивните и ярки цветове, заслепяващи очите. В съответствие с това, в зависимост от целите – да се открои естеството на материала или не – се избират и комбинират едни или други цветове.

Възприемаме и реагираме на цветовете и според тяхното въздействие върху физиологията и психиката. Науката е установила, че вълните с различна дължина, т.е. различните цветове, оказват различно физиологично влияние на живите организми. Учените доказват, че топлите червено, оранжево, жълто предизвикват дълбоко и усилено дишане и учестен пулс, а студените синьо, зелено, виолетово имат обратно въздействие. Цветовете от първата група (топлите цветове), възбуждащи жизнеността на организма, се определят от физиолозите като активни, цветовете от втората група (студените цветове), отслабващи и забавящи жизнените процеси, се определят като пасивни.

Човек възприема цвета със своето съзнание, като едно от качествата на обкръжаващия ни обективен свят. В нашето съзнание цветовете винаги са свързани с едни или други предмети или събития. Тези взаимовръзки или асоциации могат да бъдат еднакви за определена група от хора, отразявайки колективен опит (например зелен цвят – растителност, син цвят – море и т.н.), могат да бъдат и индивидуални – отразяващи лични спомени на конкретния човек. Влиянието на цвета върху човек винаги е резултат от сложно взаимодействие между множество фактори. Едновременно с това цветовете не въздействат еднакво върху всички хора – това зависи както от принадлежността им, така и от условията, в които се възприема определен цвят. Един и същ човек подхожда различно към цвета според предмета, оцветен в този цвят – сграда, предмет, рокля…

ИЗТОЧНИК: https://www.e-sofia.com

Коментари

коментара

Scroll To Top